Disclaimer

Disclaimer

Maxvitaal (Kamer van Koophandel: 61063509), hierna te noemen Maxvitaal, verleent u hierbij toegang tot max-vitaal.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Maxvitaal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Maxvitaal spant zich in om de inhoud van max-vitaal.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op max-vitaal.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Maxvitaal.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op max-vitaal.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Maxvitaal.Voor op max-vitaal.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Maxvitaal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Maxvitaal.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Maxvitaal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

* We'll never share your email with anyone else.
Heeft u vragen?
U kunt ons bereiken op
0527-860086
Cash
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...